Про дозвіл на затримання з метою приводу

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється особа)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону

України про кримінальну відповідальність)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України)

У вчиненні кримінального правопорушення Про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюється _____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце народження; громадянство;

освіта; професія; місце роботи; сімейний стан; судимість; місце проживання)

Органом досудового розслідування « ___ » __________ 20 ___ року подано до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного _______________________.

Беручи до уваги те, що підозрюваний _______________________________

(прізвище ім’я по батькові підозрюваного)

може _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (зазначити обставини, передбачені п.п. 1-2 ст. 189 КПК України, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин,що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали,що підтверджують ці обставини, а також обґрунтування

неможливості їх запобігання )

керуючись вимогами ст Про дозвіл на затримання з метою приводу. ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, ч. 2 ст. 187, 188, 189 КПК України, -

ПРОШУ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного _________________________

(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного)

з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додатки: 1.__________________________________________________

(перелік копій матеріалів, якими обґрунтовуються доводи вказані у клопотанні).2. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №____________ від «___» _________ 20__ року на ___ арк.

Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року


Слідчому судді ________________

__________________________________

(назва місцевого суду)

__________________________________


documentamokboz.html
documentamokizh.html
documentamokqjp.html
documentamokxtx.html
documentamolfef.html
Документ Про дозвіл на затримання з метою приводу