Поняття державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям – це щомісячна виплата, що надається малозабезпеченим сім'ям, у яких з поважних або незалежних від них причин середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для сім'ї. Вона виплачується у грошовій формі у розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Метою призначення цієї допомоги є матеріальна підтримка малозабезпечених сімей або одиноких малозабезпечених осіб.

Право на допомогу, а також її розміри визначаються з урахуванням гарантованого рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який визначений Законом України «Про Державний бюджет на відповідний рік». При цьому сукупний дохід сім'ї визначається відповідно до Методики Поняття державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Державного комітету молодіжної політики спорту і туризму України від 15 листопада 2001 р.

Призначення цієї допомоги регулюється Законом України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям », прийнятим 1 червня 2000 р.

Суб'єктом призначення цієї допомоги є малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України. її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї, встановленим на відповідний період, та її середньо­місячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % прожиткового мінімуму для сім'ї.


documentamokboz.html
documentamokizh.html
documentamokqjp.html
documentamokxtx.html
documentamolfef.html
Документ Поняття державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям