Задавання 23.Проект АБОНЕМЕНТ БІБЛІОТЕКИ

Абонемент бібліотеки видає книги читачам і приймає книги в бібліотеку від читачів. В бібліотеці ведуться тематичні каталоги. У тематичному каталозі відображається перелік тем, що відносяться до однієї області знань.

Необхідно спроектувати базу даних АБОНЕМЕНТ БІБЛІОТЕКИ,яка повинна забезпечувати зберігання даних про видачу і повернення книг в бібліотеку; аналізі даних про боржників бібліотеки і книги, популярні серед читачів, і ін.

У БД повинна зберігатися інформація:

■ про КНИГИ: шифр книги, її назва, перший автор, видавництво, місце видання, рік видання, кількість сторінок, ціна (грн.) ;

■ ЕКЗЕМПЛЯРИ: шифр книги; кількість екземплярів; інвентарний номер; дата видачі; дата повернення; код теми, до якої відноситься книга;

■ ЧИТАЧАХ: номер Задавання 23.Проект АБОНЕМЕНТ БІБЛІОТЕКИ читацького квитка, П.І.Б. читача, дата народження, телефон;

■ ТЕМАТИЧНИХ КАТАЛОГАХ, де містяться дані про коди тем і найменуваннях тем.

При проектуванні БД необхідно враховувати наступне:

■ читач одночасно працює з декількома книгами. З книгою працюють декілька читачів;

■ книга є в бібліотеці в декількох екземплярах. Екземпляр відповідає одній книзі;

■ книга може міститися в декількох тематичних каталогах. У тематичному каталозі містяться відомості про декілька книг.

Крім того слід врахувати:

§ читач не обов'язково працює з книгою (відсутня необхідна література і ін.). Книга не обов'язково затребується читачем; кожна книга обов'язково має екземпляр. Кожен екземпляр обов'язково відповідає книзі;

§ кожна книга Задавання 23.Проект АБОНЕМЕНТ БІБЛІОТЕКИ обов'язково міститься в тематичному каталозі. Кожен тематичний каталог обов'язково містить відомості про книгуdocumentamokboz.html
documentamokizh.html
documentamokqjp.html
documentamokxtx.html
documentamolfef.html
Документ Задавання 23.Проект АБОНЕМЕНТ БІБЛІОТЕКИ